ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
189 หมู่ 6   ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เบอร์โทรศัพท์ 092-4041119
Email : phuprabath@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :