ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภูพระบาทวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ 6   บ้านติ้ว  ต.เมืองพาน  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี เปิดทำการสอนปีการศึกษา 2533 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสะอาด บ.ติ้ว  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนจำปาโมงพิทยาคาร ในปี พ.ศ.2536  กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณสามแยกบ้านติ้ว  จำนวน 69 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา  เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ได้ประกาศในโครงการขยายโอกาสการศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น   ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้น  ม.1 - ม.6