ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปมณฑปพระพุทธบาทบัวบกมีดอกราชพฤษ์ไขว้ใต้ฐาน

ขึ้นขนาบสองข้างมณฑป

บรรจุภายในวงกลมพร้อมชื่อโรงเรียนและคติธรรม