ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนภูพระบาทวิทยา

 

สถาบันเรืองรองผองถิ่นไทย

ก้องเกียรติ์เกรียงไกรลือนามชาวสิงขร

ผลงานดีเกรียติ์ศักดิ์ศรีเด่นขจร

ภูพระบาทเรืองรองดุจนาวาวิชาการ

อันนาวาชมพู – ขาวฝ่าแรงคลื่น

สู่จุดยืนสมสง่าศึกษาสถาน

ภูพระบาทวิทยาคงยืนนาน

แผ่ไพศาลก้องไกลในธานี

ราชฤกษ์สีทองเหลืองอร่าม

อุทยานประวัติศาสตร์งามเฉิดศรี

นำสรรสร้างจริยาศิลธรรมมี

อีกวินัยดีเฟื่องทวีเกียรติ์ทั่วกัลป์

อันแนวเขาภูพานที่เราอยู่

ตั้งเชิดชูพ้องเรายังจำมั่น

ชมพู-ขาว แหล่งศึกษาสถาบัน

เป็นมิ่งขวัญผองศิษย์นิจนิรันดร์